Bijstandsuitkering

Onlinebezwaar geeft u gratis juridisch advies en rechtshulp over o.a. bij een weigering bijstandsuitkering, gestopte bijstandsuitkering, afwijzing bijzondere bijstand of een terugvordering bijstand. Soms kan het ook zo zijn dat de gemeente geen besluit neemt of weigert de aanvraag in behandeling te nemen. Daarnaast kan het (veel) te lang duren voor er bijstand wordt verstrekt of het voorschot wordt niet uitgekeerd. Neem direct contact op, zodat u snel over uw uitkering kunt beschikken. Iedereen in Nederland heeft recht op bijstand!

 

In de bezwaarprocedure – eventueel ook beroep - kunt u zich laten bijstaan door een van de gratis juristen van Onlinebezwaar of een gratis advocaat uit ons netwerk. Neem ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaar termijn contact op met Onlinebezwaar! De bezwaartermijn is 6 weken, na deze termijn is het besluit onherroepelijk. Als er nog geen besluit is, kunt u ook contact met ons opnemen voor advies. 

 

Kosten
Alle bezwaren die door OnlineBezwaar worden ingediend zijn 100% gratis voor u! Mocht u in beroep willen gaan, dan wordt dit ook 100% gratis ingediend. Mail via onderstaande knop of bel 020-7759744

 

Noot: het is niet verstandig om zelf een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente, omdat niet iedereen bekend is met de wetten omtrent de Partcipatiewet. Indien u wel al zelf een bezwaarschrift heeft ingediend, neem dan zo snel mogelijk contact op met Onlinebezwaar, wij kunnen dan het bezwaarschrift aanvullen. Ook kunnen wij een voorlopige voorziening bij de Rechtbank voor u indienen, zodat u snel weer een inkomen geniet, gezien het feit de gemeente maar liefst 13 weken heeft om op het bezwaarschrift te reageren. 

 

Tip: veel van onze klanten hebben verklaringen ondertekend die zijn opgesteld door de gemeente. Vaak worden deze verklaringen in toekomstige procedures tegen hen gebruikt. De rechter neemt bijna in alle situaties aan dat de verklaringen volledig juist zijn. U bent niet verplicht om een verklaring te tekenen! Doe dit dan ook niet!  

 

Let op: sommige e-mails van Onlinebezwaar komen in de SPAM map terecht! Check svp deze map ook als u een aanvraag heeft ingediend.